بررسی تخلفات پرستاران از سوی کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری

تخلفات پرستاران عمدتا شامل موارد سهوی و عمدی در خصوص رسیدگی به بیمار است. رسیدگی به بیمار که توسط پرستاران انجام می شود می تواند دچار خطاهایی از جمله عدم آگاهی، عدم اطلاع از ضوابط و قوانین بیمارستانها، عدم تشخیص در علائم حیاتی بیمار می شود. کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری نسبت به بررسی تخلفات تمامی عوامل مربوطه و شواهدات و مدارک را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت با استفاده از روش هایی خاص اقدام به اظهار نظر می کند. چنانچه خطای پرستاران مشخص شود جرم محسوب شده و مجازات قانونی با توجه به ضوابط و قوانین برای وی در نظر گرفته می شود.

تخلفات پرستاری

با توجه به اینکه وظایف پرستاری شامل مواردی چون بررسی اقدامات احیاء، گرفتن نمونه خون، سم زدایی بر اساس مسمومیت، دادن دارو و در کل انجام تمامی اقدامات مربوط به اورژانس و عمومی بر عهده پرستاران است. با این اوصاف مواردی چون در سهل انگاری، تنبلی، افشاء اسرار بیماران، عدم دقت، فریفتن بیمار و تشخیص اشتباه در وضعیت بیمار خطاها و تخلفات پرستاری محسوب می شود. در این خصوص کارشناس رسمی با توجه به نوع تخلف و بررسی وضعیت بیمار اقدام به اظهار نظر می کند.

بررسی تخلفات پرستاران

تخلفات پرستاران شامل موارد زیادی می شود که در حقیقت قابل پیگیری و بررسی هستند. این تخلفات توسط کارشناس رسمی مورد بررسی قرار می گیرد. تخلفات پرستاران علاوه بر داشتن جنبه خصوصی، جنبه عمومی هم دارد. جنبه خصوصی شامل بررسی رابطه بیمار و تخلفات پرستاران می شود که با پرداخت دیه و حبس و در نهایت جریمه نقدی قابل جبران خواهد بود. اما جنبه عمومی شامل حقوق اجتماعی که از حبس تا محرومیت است، می باشد. خطاهای پرستاری عمدتا از دو طریق قابلیت پیگیری دارد. مورد اول توسط خطا و سهل انگاری و مورد دوم توسط تخلف نظام پزشکی می باشد. همچنین در قوانین سهل انگاری و خطا در چهار شکل ظاهر می شود که شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم آگاهی و در نهایت عدم رعایت نظام و قوانین پزشکی است. همچنین عواملی که خطاهای پرستاری را تشدید می کند شامل بدبینی بیمار، عدم آگاهی بیمار، دخالت های اطرافیان بیمار در امور نگهداری و پرستاری، عدم انجام توصیه های پرستار توسط بیمار، بدرفتاری و کاهش یا افزایش هزینه های درمان است.

برخورد با جرایم پرستاری

در خصوص برخورد با جرایم پرستاری ابتدا با کمک کارشناس رسمی نسبت به بررسی وضعیت بیمار و وضعیت خطا و محیط پیرامون تحقیق صورت می گیرد و در نهایت طی گزارش کارشناس رسمی قصورات و نحوه آن مشخص می شود که می توان از دادگاه های عمومی انقلاب اسلامی با کمک کارشناس پیگیری های لازم را به عمل آورد.

مجازات قصورات پرستاری

کارشناس رسمی می تواند نسبت به بررسی قصورات پرستاری اقدام کرده و با استفاده از شیوه های گوناگون نظیر تحقیق و بررسی اقدام به ارائه مستندات و گزارش ها نماید. مجازات قصورات به عوامل زیادی از جمله ضوابط و قوانین، نوع اشتباه، تجربه پرستار، عمدی یا سهوی بودن، شرایط محیطی فضا و بیمار، شرایط پرستار و غیره بستگی دارد. کارشناس می تواند در این خصوص اظهار نظرات خود را ارائه بدهد و مراتب را به صورت قانونی پیگیری نماید.

پرستاری از جمله وظایفی است که بر سلامت جامعه تاثیر به سزایی دارد. در خصوص وظایف پرستاری موارد به طور دقیق در ضوابط و قوانین نظام پزشکی کشور درج شده است. چنانچه پرستاران بر اثر بی اطلاعی، بی دقتی، سهل انگاری و عمدی و سهوی خطایی مرتکب شود که به بیمار صدمه برسد اشخاص می توانند آن را از طریق کارشناس رسمی مورد پیگیری قرار بدهند. کارشناس با استفاده از روش های تخصصی نظیر بررسی شواهد و عکس ها و آزمایشات و بررسی وضعیت بیمار و پرستار نسبت به خطای پیش آمده گزارش خود را ارائه بدهد.

در صورت نیاز به کارشناس می‌توانید با شماره تلفن‌های موجود تماس حاصل نمائید. کارشناسان ما با سال‌ها سابقه در زمینه‌های متنوع آماده ارائه خدمات به شهروندان و سازمان‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از خدمات کارشناس رسمی دادگستری رشته پزشکی پیراپزشکی دندانپزشکی نیز اطلاع پیدا کنید.